Menedzsment

A projektmenedzsment feladata: a partnerek és a kivitelező munkatársak közötti kapcsolatirányítás és fenntartás; tevékenységek tervezése és összehangolása; az együttműködések motiválása és serkentése; a tevékenységek megfelelő dokumentációja; különös figyelem a projekt nyilvánosságának, láthatóságának, valamint a nyilvános eseményeknek; kapcsolattartás a médiával; a közös dokumentumok előkészítése és gondozása; időközi és záró jelentések elkészítése és kezelése; a projekt fenntarthatósága és disszeminációja; folyamatos monitoring és szükség esetén kockázatkezelés.

Kommunikáció

A kommunikáció célja tájékoztatni a projekt közvetlen és közvetett célcsoportjait, illetve a nyilvánosságot a projekt tevékenységeiről, alapvető információiról (banner, web cikk, nyitó nyilvános esemény, újság, roll-up, plakát) valamint a projekt előre haladásáról (újság, TV, rádió) és végül a projekt megvalósításával elért eredményekről (zárórendezvény, újság, TV, rádió). Ezen kívül az NVT az általa kiadott MAGYARHÁZ újságban folyamatosan beszámol a projekt aktuális helyzetéről.

Kulturális adatbázis építése

A projekt célterületének kulturális célú adatfeltárása. Elvégezzük a kistérségek kulturális szervezeteinek és az általuk kínált tevékenységeknek a feltérképezését. Eredményként elkészül 1 adatbázis, mely nyilvánosan elérhető lesz nyomtatott és elektronikus formában a térség kulturális tevékenységeinek és szolgáltatóinak jelenlegi kínálatáról. Ez az adatfeltárás alapját képezi a kialakítandó kulturális hálózatnak, hisz a potenciális tagok már a lekérdezés során nyilatkoznak a hálózatban való részvételi és együttműködési szándékukról.

Hálózatépítés

Bázishálózat workshopja: A hálózat humán háttér-infrastruktúrájának kialakítása. A hálózat működési feltételeinek meghatározása: A hálózat egységes arculatának kialakítása és működési szabályainak írásbeli deklarálása.
Kapcsolatrendszer bővítése – 2 workshop SK-ban, 2 workshop HU-ban
Záró workshop
A kulturális szolgáltató hálózattal kapcsolatos tevékenységek koordinálásáért országonként 1-1 részmunkaidős belső hálózat szervező szakember lesz felelős 5 hónapon keresztül.

Kulturális menedzsment képzés

Képzési program kidolgozása – tematika és módszertan.
Képzési anyag kidolgozása – modulfüzet.
15 órás elméleti képzés, mely közösen 1 oktatóval valósul meg, míg a 15 órás gyakorlati oktatás tapasztalatszerző csereprogram formájában zajlik.
A képzés szervezési munkáit 1-1 megbízott szakember fogja ellátni a partnerországokban 5 hónapon keresztül. Feladata: a résztvevők toborzása, részvételük biztosítása, monitoring, elégedettség mérése, állandó kapcsolattartás a képzés résztvevőivel és a képző szervezettel.