Jelen Hálózati Kézikönyv tartalmazza azon ismereteket, módszereket és tanácsokat, amelyekkel a hálózatba csatlakozóknak tisztában kell lenniük a hálózati együttműködési célok betartása érdekében.

A hálózat tagjai közti személyes és üzleti kapcsolatok kohéziós ereje, az egymást segítő, kiegészítő gondolkodásmód fontos motiváló erő mind a tagok mind a tapasztalatokat adaptáló csatlakozó intézmények számára, segíti a kulturális szervezetek hálózatának építését.

A hálózat konkrét célok elérése érdekében jött létre, amelyek megvalósulása hosszú távú, eredményei szerteágazóak és fejleszthetőek.

A hálózat formája rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz és kihívásokhoz, olyan együttműködési rendszer kialakítása megvalósításával, mely maximálisan összpontosít a partnerség elveire.

A hálózat tagjai jogilag és pénzügyileg önálló intézmények azonos partneri szinten, akik kölcsönösen együttműködnek a szabadelvűség alapján, együttesen nem alkotnak jogi formát, kölcsönösen nem utasítások, de megállapodások alapján végzik az eredményes határon átnyúló tevékenységüket.

A kézikönyvben leírt iránymutatások nem akadályozzák a hétköznapi munkafolyamatokat, de lehetőséget nyújtanak a partnereknek, hogy az adott tevékenységekhez kapcsolódóan a legmegfelelőbben sajátítsák el az együttműködés eredményeként létrejött ismereteket.

A teljes kézikönyv letöltése ITT pdf-ben.